คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

เลขานุการคณะร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Health Center)

            เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Health Center) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน ดร.ปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารหลังใหม่จำนวน 3 ชั้น พื้นที่ทั้งหมด 5,636.78 ตร.ม. เพื่อเพิ่มพื้นที่ประโยชน์การใช้สอยให้มากขึ้นและเพียงพอต่อการขยายตัวกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยออกแบบการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้สามารถใช้งานร่วมกันในหลากหลายส่วนงานในด้านการให้บริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ เช่น คลินิกทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ บริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้านจำหน่ายยา ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงพื้นที่ Co-Working Space รองรับกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและห้องชมรมผู้เกษียณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์            

            สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

เลขานุการคณะร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Health Center)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.