คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ

คณะการสื่อสารมวลชนเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  • ช่วงที่ 1 วันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 64
  • ช่วงที่ 2 วันที่ 21 ก.พ. – 25 เม.ย. 65
    ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มช. https://www.grad.cmu.ac.th


     หลักสูตรระดับ “ปริญญาโท” สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ กลุ่มวิชาเอก
     – การสื่อสารศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
     – การสื่อสารการตลาด แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

     หลักสูตรระดับ “ปริญญาเอก” สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
     – แบบ 1.1 (by Thesis) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์
     – แบบ 2.1 (Coursework+Thesis) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์

     *ข้อมูลทุนการศึกษา https://cmu.to/Xjd70
     * CMU Presidential Scholarship
     * TA/RA

     ดูข้อมูลหลักสูตร
     * ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต https://www.masscomm.cmu.ac.th/master
     * ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต https://www.masscomm.cmu.ac.th/doctoral

     สอบถามเพิ่มเติม
     * Facebook Page: https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm
     * โทร. 0 5394 2703 ต่อ 111

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.