คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร “การสื่อสารดิจิทัล 𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣”

✨🤝 𝙈𝘼𝙎𝙎 𝘾𝙊𝙈𝙈 𝙭 𝘾𝘼𝙈𝙏 🎥🛰
เปิดหลักสูตรร่วมใหม่ “การสื่อสารดิจิทัล 𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣”

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
🔸 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 🔹

หลักสูตรระดับ “ปริญญาโท” สาขาวิชาบูรณาการศาสตร์
การสื่อสารดิจิทัล 𝘋𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘊𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯
(𝙈𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝘼𝙧𝙩𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙎𝙘𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙞𝙣 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙜𝙧𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙎𝙘𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚)
แบบ 3 (ภาคพิเศษ) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์

📆 สมัครทางออนไลน์ วันนี้ – 25 เม.ย. 2566 https://cmu.to/IvdrI
🌐 รายละเอียดการรับสมัคร: https://cmu.to/uHPNb

☎ สอบถามเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัย: 0 5394 2430
Mass Comm: 0 5394 2705
CAMT: 0 5394 2649

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร “การสื่อสารดิจิทัล 𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.