คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานปฐมนิเทศนศ.ใหม่ และผู้บริหาร คณาจารย์พบผู้ปกครองนศ.ใหม่ รหัส 65

🔴 เตรียมพบกับการถ่ายทอดสด

1) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน รหัส 65
วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 08.30-16.30 น.

2) ผู้บริหารและคณาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะการสื่อสารมวลชน รหัส 65
วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 65 เวลา 13.00-16.30 น.

ทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดงานปฐมนิเทศนศ.ใหม่ และผู้บริหาร คณาจารย์พบผู้ปกครองนศ.ใหม่ รหัส 65

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.