คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) มหาวิทยาลัยนเรศวรประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566 ในรูปแบบออนไลน์ (โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนในการอบรม) โดยมีกำหนดปิดรับเอกสารการสมัครเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1BzH3aLcXAVRgLBuHwA9oxwBA9yV2Ra2F หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-968636 (นายยุทธนา/นางสาววลัยลักษณ์) หรืออีเมล yuttanas@nu.ac.thnunewalailak@gmail.com

หมายเหตุ : การอบรมภาคทฤษฎี ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 19 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 19 ชั่วโมง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) มหาวิทยาลัยนเรศวรประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.