คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มฟล.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ shorturl.at/vAJQ3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบที่ shorturl.at/moFKT โดยจะประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ทาง http://research.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร.053-916389 อีเมล research@mfu.ac.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มฟล.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.