คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับลงทะเบียน โครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับลงทะเบียน โครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมประดู่แดง และบริเวณชั้น 5 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4A) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนราคาพิเศษ (Early) (ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท) จากเดิมวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามเอกสารแนบนั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sotl8.mfu.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลที่ 053917897 ต่อ 8080 (นางสาวอัมรินทร์ อรินต๊ะทราย)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับลงทะเบียน โครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.