คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การอบรม Research Integrity and Human Research Ethics

ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์โครงการและงบประมาณการจัดโครงการอบรมสัมมนา Research Integrity and Human Research Ethics (ค่าลงทะเบียน 500.-บาท) กำหนดจัดในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมประชาสโมสร ชั้น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น ความละเอียดดังเอกสารแนบ นั้น

 โดยสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การอบรม Research Integrity and Human Research Ethics

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest