คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย)

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 ดังนี้

              1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 19-21 กันยายน 2565 (ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท)

              2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 23-24 กันยายน 2565 (ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)

              3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 27-28 กันยายน 2565 (ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)

โดยทุกหลักสูตรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และมีค่าลงทะเบียนในการอบรมความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rpa.or.th/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.