คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 (ปขมท.)

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 หัวข้อ เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.council-uast.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500.- บาท)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 (ปขมท.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.