คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

ตามหนังสือที่ อว 0632.9/ว0025 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม พีลูส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://uniserv.kru.ac.th/ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.