คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2565

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2565 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 (ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท)

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 (ค่าลงทะเบียน 4,500.-บาท) 

3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 (ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท) 

4. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 (ค่าลงทะเบียน 3,000.-บาท) 

โดยทุกหลักสูตรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และมีค่าลงทะเบียนในการอบรม ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rpa.or.th

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2565

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.