คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น “หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย” จำนวน 8 หัวข้อ ดังนี้

          1. แนวทางการนำเสนอค่าสถิติเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (14 มกราคม 2566)

          2. การนำเสนอผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (15 มกราคม 2566)

          3. การนำเสนอผลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (28 มกราคม 2566)

          4. การเลือกใช้และรายงานค่าสถิติพรรณนาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (11 กุมภาพันธ์ 2566)

          5. การเลือกใช้และรายงานค่าสถิติวิเคราะห์สองตัวแปรเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (12 กุมภาพันธ์ 2566)

          6. การนำเสนอผลการวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านระหว่างตัวแปรและแบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (18 กุมภาพันธ์ 2566)

          7. การเลือกใช้และรายงานค่าสถิติไม่อิงพารามิเตอร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (25 กุมภาพันธ์ 2566)

          8. การนำเสนอผลการวิเคราะห์พหุระดับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (11 มีนาคม 2566)

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (มีค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,000 บาท ยกเว้นหัวข้อ 1 ไม่มีค่าลงทะเบียน) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย สามารถเลือกนำเสนอและแปลความค่าสถิติเท่าที่จำเป็นตามมาตรฐานของชุมชนรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ นั้น

สามารถลงทะเบียนสมัครผ่าน QR CODE หรือติดต่อสอบถาม โทร.02-8002840-60 ต่อ 1331 (คุณณัฎฐ์ญา)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.