คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ปี 2566 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย)

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2566 ดังนี้

              1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 22-24 มีนาคม 2566 (ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท)

              2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 27-28 มีนาคม 2566 (ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)

              3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 (ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)

              4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย วันที่ 3-4 เมษายน 2566 (ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท)

โดยทุกหลักสูตรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และมีค่าลงทะเบียนในการอบรม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rpa.or.th/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม ปี 2566 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.