คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี2567 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย)

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2567 ดังนี้

              1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 (ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท)

              2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 (ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท)

              3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 (ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท)

              4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก วช. และแหล่งทุนวิจัยอื่น วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 (ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท)

โดยทุกหลักสูตรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rpa.or.th/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี2567 (สมาคมส่งเสริมการวิจัย)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.