คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ขอเชิญร่วมการอบรมเรื่อง Publishing OA with Wiley

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Wiley ขอเชิญร่วมการอบรมเรื่อง “Publishing OA with Wiley” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสามารถลงทะเบียน ได้ที่ bit.ly/TAW24-CMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ขอเชิญร่วมการอบรมเรื่อง Publishing OA with Wiley

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.