คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

สำนักงานเลชาธิการสภาการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) (ไม่มีค่าลงทะเบียน)  ซึ่งเป็นระบบที่ให้บริการผู้ใช้งาน รวบรวมงานวิจัยทางการศึกษาและเผยแพร่งานวิจัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.thaiedresearch.org โดยกำหนดการอบรมในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัด 5 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม 2566 ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR CODE ภายในเอกสาร หรือสอบถามรายละเอียด โทร 02-6687123 ต่อ 1330, 1315, 1317

หมายเหตุ: หากท่านมีผลงานวิจัยและประสงค์จะเสนอเพื่อเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูลฯ ให้เตรียมไฟล์งานวิจัยเพื่อประกอบการอบรมด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.