คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

(อบรม) การสัมมนา เรื่อง “ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวัน 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ เวทีกลาง ลานกิจกรรม ชั้น 9 อาคารสยามแคป สยามสแควร์ และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar 

ผู้ที่สนใจทราบต่อไป  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1x_GbkY2VJl9gpVhXHPRyhUTQxMPjAFYOIDCRLrBtPq0/viewform?edit_requested=true 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

(อบรม) การสัมมนา เรื่อง “ยุคนี้ต้อง NFT Art: โอกาสสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศ”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.