คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

อบจ.เชียงใหม่ จับมือ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร มช. จัด Workshop นักเรียน ม.ปลาย หลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ Portfolio ให้โดนใจด้วย CANVA

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ Portfolio ให้โดนใจด้วย CANVA ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบเทคนิคการใช้ Application Canva และเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยมี ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
.
สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

อบจ.เชียงใหม่ จับมือ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร มช. จัด Workshop นักเรียน ม.ปลาย หลักสูตรเทคนิคการสร้างสรรค์ Portfolio ให้โดนใจด้วย CANVA

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.