คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN
ราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมติดตั้ง จำนวน 96 เครื่อง
4.ตารา...
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมติดตั้ง จำนวน 96 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสาร...
คณะผู้บริหาร มช. พบปะ คณะผู้บริหารสื่อสารฯ ถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 และนโยบายด้านวิจัย บริการวิชาการรับใช้สังคม
คณะผู้...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ด้านพื้นฐานและสอนวิชา Production)
ตามประ...
สื่อสารฯ มช. ให้การต้อนรับอาคันตุกะ จาก Stuttgart Media University ประเทศเยอรมนี
รองศาส...

อินไซน์แมสคอม

Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.