คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

อธิการบดี มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและขอขอบคุณในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีสื่อสารฯ มช.

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล และขอขอบคุณเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบวาระ เป็นวาระที่ 2 รวมทั้งสิ้น 8 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2559 – 25 มีนาคม 2567

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

อธิการบดี มช. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและขอขอบคุณในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีสื่อสารฯ มช.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.