คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสาร มช. เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการทำงาน

คณะการสื่อสารมวลชน มช. เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะการสื่อสารมวลชน และสร้างบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 13.00 น. ✨🤝🎯

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสาร มช. เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการทำงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.