คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสาร มช. เข้าศึกษาดูงานบริการการศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ พัฒนาระบบตารางสอนและตารางสอบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินการจัดทำระบบตารางสอนและตารางสอบออนไลน์ ของงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ

ตลอดการเข้าศึกษาดูงานฯ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภาภรณ์ มโนรส หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลการดำเนินการจัดทำระบบตารางสอนและตารางสอบออนไลน์ ที่มีความพร้อมและระบบการบริหารจัดการรวมถึงแนวปฏิบัติที่สามารถดำเนินการฯ เพื่อให้มีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสาร มช. เข้าศึกษาดูงานบริการการศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ พัฒนาระบบตารางสอนและตารางสอบออนไลน์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.