คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสาร มช. ร่วมถวายเทียนเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน นำทีมบุคลากรคณะร่วมถวายเทียนพรรษาแก่เจ้าอาวาส วัดสวนพริก ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเริ่มอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยในสมัยก่อนที่ยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจุดให้แสงสว่างสำหรับปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาในช่วงจำพรรษา ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสาร มช. ร่วมถวายเทียนเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.