คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ Upskill บุคลากร จัดอบรม Innovation Creativity & Digital Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิทัล

          คณะการสื่อสารมวลชน มช. จัดอบรมหัวข้อ Innovation Creativity: นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ และ Digital Transformation: ยกระดับการทำงานในยุคดิจิทัล ให้กับบุคลากรในคณะฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์องค์กร ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ทั้งนี้ คณะการสื่อสารมวลชน เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องอาศัยทักษะการทำงานเชิงรุก รวมถึงกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การทำงานเชิงรุกและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแก่บุคลากร

          วิทยากรพิเศษโดย คุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน กรรมการบริหารบริษัท Index Creative Village จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นองค์กรผู้นำในด้านผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องการพัฒนางาน ตลอดจนให้แนวคิดด้านการสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมาย

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ Upskill บุคลากร จัดอบรม Innovation Creativity & Digital Transformation ยกระดับการทำงานในยุคดิจิทัล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.