คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี บรรยายแนะนำหลักสูตรของคณะ แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน การรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (𝙏𝘾𝘼𝙎’66) และเข้าเยี่ยมชมอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙄𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧: 𝘾𝙄𝘾)

สำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬1.𝙧𝙚𝙜.𝙘𝙢𝙪.𝙖𝙘.𝙩𝙝 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2703 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙬𝙬𝙬.𝙛𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠.𝙘𝙤𝙢/𝙁𝙖𝙘𝙪𝙡𝙩𝙮𝙊𝙛𝙈𝙖𝙨𝙨𝙘𝙤𝙢𝙢)

ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.