คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ หารือความร่วมมือกับ Digital Asia Hub

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณ Dev Lewis จาก Digital Asia Hub ในการเข้าร่วมประชุมหารือกิจกรรมความร่วมในอนาคต

Digital Asia Hub เป็นองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมและแพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัล โดยเน้นให้เกิดผลักดันให้กิจกรรมเกี่ยวกับดิจิทัลในเอเชียทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำวิจัย การแบ่งปันองค์ความรู้ และการเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล ซึ่งนำไปสู่ประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมและสื่ออินเทอร์เน็ต

—————————————————————————————————————–

Today, 8 June 2022, Mr. Dev Lewis from Digital Asia Hub visits The Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University, meeting with Dean of Mass Communication Associate Prof. Terapatt Vannaruemol and Deputy Dean for Research and International Relations Assistant Prof Dr. Pimonpan Chainan to discuss future collaborations on joint events and conferences.

สื่อสาร สร้างสรรค์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ หารือความร่วมมือกับ Digital Asia Hub

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.