คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นำโดยรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณชลวิทย์ สุขอุดม กรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้แทนหน่วยงานลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงการใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 – 17 พฤศจิกายน 2570

สื่อสารฯ สร้างสรรค์ แบ่งบัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท สิงห์ พีเพิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.