คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการ “รัก..ในวัยเรียน”  พร้อมส่งมอบตุ๊กตาวิเศษ ลดความรุนแรงทุกมิติในโรงเรียน

สื่อสารฯ ส่งมอบตุ๊กตาวิเศษให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอบสวนคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนถูกกระทำความรุนแรง ในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” ลดความรุนแรงทุกมิติในโรงเรียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ได้มีการจัดการแถลงข่าวเปิดโครงการ “รัก…ในวัยเรียน” ซึ่งจัดโดย เพจ Because We Care โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการฯ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะที่ปรึกษาปลัด พม. ด้านสื่อสารสังคม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนภาคเอกชน และผู้แทนภาคีเครือข่าย รวมทั้ง ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ดูแลเพจ “ตุ๊กตาวิเศษ” เข้าร่วมงานในครั้งนี้

เพจ Because We Care ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เผยแพร่เนื้อหาเพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาการกระทำความรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคต  ได้จัดโครงการ “รัก…ในวัยเรียน ” เพื่อปลูกจิตสำนึกและลดการกระทำความรุนแรงทุกมิติในวัยเรียน อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงอย่างเข้มแข็งต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน  บูรณาการระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน เพื่อประสานเป็น “พลังทางสังคม”  และเชื่อมโยงการดำเนินงานในส่วนการสืบสวนสอบสวนเข้ากับโครงการตุ๊กตาวิเศษ  โดยในการนี้ ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ดูแลเพจ “ตุ๊กตาวิเศษ” ได้มอบตุ๊กตา ให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ นำไปใช้ประกอบการสอบสวนคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนถูกกระทำความรุนแรง

โครงการตุ๊กตาวิเศษ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 โดยพัฒนาจากกิจกรรมในชั้นเรียนคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมมือกับอาสาสมัครและศิลปินอิสระ  ต่อมาจึงขยายเครือข่ายร่วมงานกับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 5 และมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก ผลิตตุ๊กตาจำลองแบบอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับคดีทางเพศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในการสอบถามผู้เสียหายในคดีเกี่ยวกับเพศ โดยตุ๊กตาที่คณะทำงานจัดทำ มีรายละเอียดแสดงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับคดีเพศ  เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายสามารถสื่อสารเหตุการณ์เป็นคำพูด กรณีผู้เกี่ยวข้องเป็นเด็กเล็กหรือผู้บกพร่องทางสมองและสติปัญญาที่มีข้อจำกัดด้านการสื่อสาร เนื่องจากข้อจำกัดทางวุฒิภาวะ ภาษา และความสามารถในการบอกเล่าเหตุการณ์ นำสู่การเยียวยาจิตใจให้สามารถเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ปราศจากการรบกวนของรอยแผลในอดีต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการ “รัก..ในวัยเรียน”  พร้อมส่งมอบตุ๊กตาวิเศษ ลดความรุนแรงทุกมิติในโรงเรียน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.