คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ และ ดร. อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร เพื่อให้การสนับสนุนการรับสมัครงานและการฝึกงานของนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัท และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Team     

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.