คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ร่วมจัดคอร์สเวิร์คชอปพิเศษ ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้สวยปัง โดดเด่นบนโลกโซเชียล

            อาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ด้วยแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์จากอุปกรณ์ควบคุมแสงรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์อาหาร/ผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการยุวชนอาสา : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด และทักษะการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด สำหรับชุมชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย และผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ภายใต้โครงการยุวชนอาสาประจำปีงบประมาณ 2565

            สำหรับผู้สนใจการจัดอบรมด้านการถ่ายภาพหรือต้องการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน ผู้ให้บริการด้านวางแผนประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) / อบรมหัวข้อต่าง ๆ ได้ที่เบอร์ 0 5394 2703 ต่อ 106            

            สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ร่วมจัดคอร์สเวิร์คชอปพิเศษ ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารให้สวยปัง โดดเด่นบนโลกโซเชียล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.