คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. Upskill – Reskill และ Sharing บุคลากร จัดกิจกรรม KM การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย

หน่วยบริหารงานบุคคล และหน่วยการเงิน สำนักงานคณะ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน (Knowledge Management: KM) ในหัวข้อ “การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย” โดย นางสาวกรรณิกา สารดี บุคลากรหน่วยบริหารงานบุคคล และ นายชัชวาลย์ ใหม่จันทร์ หัวหน้างานการเงินและบัญชี ร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวปฏิบัติ การขออนุมัติเดินทางไปเข้าร่วมงาน ประชุม / สัมมนา / อบรม / ศึกษาดูงาน / ปฏิบัติงานวิจัย / ติดต่องาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการเบิกจ่าย สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ต้องดำเนินการ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ณ ห้อง MCB2306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2567 เวลา 13.30 – 16.30 น.

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. Upskill – Reskill และ Sharing บุคลากร จัดกิจกรรม KM การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.