คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งเพื่อยกระดับคุณค่าและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน

(วันนี้) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารทั่วไป และอาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ อาจารย์วิชาเอกการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และคณะทำงานกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้าร่วมหารือการดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งเพื่อยกระดับคุณค่าและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน, ลำพูน และลำปาง เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์คุณภาพของน้ำผึ้งที่มีอิทธิผลต่อความชอบของผู้บริโภค จัดทำฐานข้อมูลของน้ำผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมอบรมด้านการสร้างเนื้อหาโฆษณาและการสร้างแบรนด์ร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงผึ้งกว่า 20 ราย ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งเพื่อยกระดับคุณค่าและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.