คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. ร่วมหารือกับ คณะแพทยศาสตร์ มช. วางแผนแนวทางการสื่อสารสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Communication)

(วันนี้) ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล (ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน รหัส 28) ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ คุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ และทีมบุคลากรคณะ ในโอกาสเข้าร่วมหารือวางแผนแนวทางการสื่อสารสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Communication) และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการส่งนักศึกษาของคณะการสื่อสารมวลชน เข้าฝึกงานวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต ตลอดจนร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1101 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. ร่วมหารือกับ คณะแพทยศาสตร์ มช. วางแผนแนวทางการสื่อสารสุขภาพดิจิทัล (Digital Health Communication)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.