คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. ร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายภาพผลงานของนักศึกษา จากผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Lanna Expo 2023

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการจัดนิทรรศการภาพถ่ายแสดงผลงานของนักศึกษา กระบวนวิชา 851441 การถ่ายภาพโฆษณา ภายในโครงการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2023 ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฏาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

การจัดนิทรรศการภาพถ่ายแสดงผลงานของนักศึกษา กระบวนวิชา 851441 การถ่ายภาพโฆษณา จากผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ 7 แบรนด์ ได้แก่ Prodpran, Chickawa, Air handicraft, Rukbatik, Pim collection, Mr.Leaf และ Heritage ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์ และ ผลิตภัณฑ์เชียงใหม่พลัส ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. ร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายภาพผลงานของนักศึกษา จากผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Lanna Expo 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.