คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. – ปศุสัตว์เชียงใหม่ ประชุมหารือความร่วมมือการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ Lanna High Quality Milk & Meat Gastronomy Route

            21 กันยายน 2565 ผศ.พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และอาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ คณะการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และบุคลากรศูนย์วิจัยฯ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เรื่องการดำเนินกิจกรรมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้และทักษะจากการเรียนการสอนในกระบวนวิชามาใช้จริงในการถ่ายภาพร้านค้าและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ Lanna High Quality Milk & Meat Gastronomy Route กับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งภาพถ่ายที่ได้จากกิจกรรมนี้จะได้นำไปใช้ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป

            สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. – ปศุสัตว์เชียงใหม่ ประชุมหารือความร่วมมือการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ Lanna High Quality Milk & Meat Gastronomy Route

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.