คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. นำทีมบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านสื่อ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

หน่วยบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อัพเดตเทรนด์การผลิตสื่อและคอนเทนต์ พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากองค์กรด้านสื่อในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2566 นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ไชยนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ พานักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โครงการฯ ได้เข้าเยี่ยมชม Digital Media Center ณ Korean National Open University (KNOU) ได้รับเกียรติจาก Prof. Young Jae Yoon ให้การต้อนรับและอธิบายรูปแบบการผลิต Education contents ของ KNOU ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิต digital educational contents ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชม KBS Exhibition Hall ณ Korean Broadcasting System เพื่อทราบประวัติและพัฒนาการของสื่อต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ และเข้าเยี่ยมชม Korea Advertising Museum โดย Korea Broadcast Advertising Corporation (KOBACO) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการในการทำงานโฆษณาของเกาหลีใต้ และการนำวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานโฆษณา

นอกจากนี้ ในระหว่างยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสื่อต่าง ๆ ที่ต่างแตกกันของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. นำทีมบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านสื่อ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.