คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. นำทีมบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยระดับโลก บริษัท Google และ Meta ณ ประเทศสิงคโปร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน อาจารย์ ดร.ศิวพร สุกฤตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายพิเศษWee Kim Wee School of Communication and Information – Nanyang Technological University (ได้รับการจัดอันดับสาขาวิชา Communication and Media Studies อันดับ 4 ที่ดีที่สุดในโลก) โดยมี Professor May O’Win และ Dr. Keith Kok Jie Jun ให้การต้อนรับและ พร้อมทั้งฟังบรรยายพิเศษโดย Assoc Prof Chen Lou ในหัวข้อ “Social Media Influencers and Influencer Marketing” ระหว่างวันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2567

ในด้านอุตสาหกรรมสื่อได้เข้าเยี่ยมชมสององค์กรผู้นำด้านสื่อและเทคโนโลยี Google และ Meta โดย ณ บริษัท Google ได้เข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AI Incredible Opportunity for Marketing” และ “เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ” นำทีมโดย Mr. Filip Chen, Ms.Laura Pflug, Mr. Guneet Singh และ Mr. Arkar Kyaw จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Meta (Facebook) APAC เพื่อพูดคุยและทดลองใช้อุปกรณ์ Virtual Reality ที่พัฒนาเพื่อเป้าหมายด้านความบันเทิง การตลาด และการศึกษา

โครงการนี้จัดทำโดยหน่วยบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 มีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อให้พร้อมก้าวสู่การเป็นประชากรโลก

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. นำทีมบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยระดับโลก บริษัท Google และ Meta ณ ประเทศสิงคโปร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.