คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. ต้อนรับคณะดูงานจากกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงราย เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย อาจารย์สุลิตา ทิพยศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมต้อนรับ ผศ. สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ อ.ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและกลยุทธ์การสื่อสาร อาจารย์กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานรับนักศึกษาและงานภาพลักษณ์องค์กร และเจ้าหน้าที่ จากกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี อาทิ หลักสูตรการสื่อสารมวลชนและหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล ที่พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อด้วย อาจารย์สุลิตา ทิพยศ ได้กล่าวถึง Owned Media สื่อที่คณะเป็นเจ้าของ อาทิ Facebook Face page, YouTube, Website เพื่อใช้สำหรับการสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติงาน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. ต้อนรับคณะดูงานจากกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ มรภ.เชียงราย เยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.