คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. ต้อนรับคณะดูงานจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน มทร.กรุงเทพ ศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิเวศการเรียนรู้ฯ

(วันนี้) รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย รศ.ดร. นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และว่าที่ ร.ต. พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา เอกของคณะฯ ณ ห้อง MCB4205 อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มีนาคม 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิเวศการเรียนรู้ฯ ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) ห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Studio) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Davinci Resolve 17)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. ต้อนรับคณะดูงานจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน มทร.กรุงเทพ ศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิเวศการเรียนรู้ฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.