คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. จัดอบรมเสริมความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ กฟผ. ด้านเทคนิค “คิดและเขียน” อย่างสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดคอร์สอบรมออนไลน์พิเศษ เทคนิค “คิดและเขียน” อย่างสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวนกว่า 140 คน เพื่อเสริมความรู้และทักษะการเขียนข่าว-บทความอย่างสร้างสรรค์ในยุคออนไลน์ การค้นหาไอเดียและเรียบเรียงข้อมูลเพื่องานเขียน-ข่าว รวมถึงสามารถคิดประเด็นข่าวและบทความได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรม Workshop “คิดประเด็น” ฝึกตั้งชื่อเรื่อง โดยมีอาจารย์คุณวุฒิ บุญฤกษ์ จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณศิริลักษณ์ ศรีมณฑล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. กล่าวเปิดงาน และณบราลี มุสิกะพงษ์ หัวหน้ากองแผนแม่บทและประเมินผลสื่อสารองค์การ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. กล่าวปิดการอบรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ทาง ZOOM Cloud Meetings 

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. จัดอบรมเสริมความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ กฟผ. ด้านเทคนิค “คิดและเขียน” อย่างสร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.