คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. จัดงานสูมาคารวะการ คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2567 รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่จะได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้อาวุโสที่มีพระคุณของคณะการสื่อสารมวลชน โดยมี คุณศรีสุดา ชวชาติ ศรีสุโข อดีตประธานชมรมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) ผู้แทนผู้อาวุโสกล่าวคำสูมาคาระการ แก่อาจารย์อาวุโส คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ผศ.นาฏยา ตนานนท์ และ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ได้กล่าวให้พร และร่วมผูกข้อมือให้กับผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ Mass Comm CMU Learning Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊️
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. จัดงานสูมาคารวะการ คณะการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2567 รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.