คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ มช. ขอความร่วมมือ “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส “เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร”

รศ. ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณาจารย์และบุคลากรคณะ ขานรับนโยบาย “No Gift Policy” ประกาศงดรับมอบของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและโอกาส โดย “เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร” มุ่งเน้นคุณธรรมตามพันธกิจ พร้อมสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ มช. ขอความร่วมมือ “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส “เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.