คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อวิทยุและสื่อสังคมออนไลน์

              วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะการสื่อสารมวลชนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ และกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยคุณชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อวิทยุและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กเพจ โดยมีรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน อาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) อาจารย์สุลิตา ทิพยศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับ ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

               ทั้งนี้ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล ได้กล่าวถึงการดำเนินงานคณะและแนะนำบริการของศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) 5 ด้าน ได้แก่
               1. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การตลาดดิจิทัล
               2. วางแผนประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
               3. รับจัดและออกแบบอีเว้นท์
               4. ผลิตสื่อมัลติมีเดียและออนไลน์
               5. บริการห้องประชุม ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทันสมัย
               โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : CIC CMU หรือโทร 0 5394 2703 ต่อ 106

               ในส่วนของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) คุณวีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร บุคลากรงานรายการและข่าว เป็นผู้แทนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีฯ ตั้งแต่ความเป็นมา วิสัยทัศน์ โครงสร้างการบริหาร รวมถึงผังรายการออกอากาศและเครือข่ายความร่วมมือที่ผนึกกำลังสื่อสาร ข่าวสาร  สาระความรู้ และความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่ชุมชน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.fm100cmu.com

               ต่อด้วยอาจารย์ ดร.วิทยา พานิชล้อเจริญ เล่าถึงการผลิตสื่อใน Facebook Page : มช. ทูเดย์ ให้เข้าถึงและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการเลือกประเด็นรอบตัวหรือกระแสในสังคมมาต่อยอดไอเดียคิดคอนเทนต์ที่น่าสนใจและใช้เทคนิคหลากหลายในการนำเสนอ ทั้งกราฟิก รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ เกม ฯลฯ เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ หรือสร้างแรงขับเคลื่อนบางอย่างที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงในมหาวิทยาลัย

               ปิดท้ายด้วยการแนะนำการจัดวิทยุรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ ซึ่งวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) ได้ทดลองออกอากาศภายใต้ชื่อ เชียงใหม่เหน็ด (Chiang Mai Ned) โดยคำว่า “เหน็ด” ซึ่งแปลตามความหมายท้องถิ่นเป็นภาษาไทยกลางหมายถึง เก่งยอดเยี่ยม สุดยอดเหนือสิ่งใด โดยมีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุเข้าร่วมพร้อมสร้างสรรค์รายการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมเรื่องเด็ด ๆ ของเชียงใหม่มาไว้ให้คุณ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการจัดรายการวิทยุผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป “Radio Man” โดยใช้ระบบ Cloud Computing ทำให้การบริหารจัดการ และการจัดรายการมีความคุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง สามารถติดตามรับฟังกันได้ทุกวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 19.00-00.00 น. ทางเว็บไซต์ https://www.fm100cmu.com และ https://onlineradiobox.com/th/chiangmained/ หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Page : เชียงใหม่เหน็ด

               ด้านคุณชุมพร พารา รักษาการผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวทิ้งทายว่า สิ่งที่คณะการสื่อสารมวลชนได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อยอดงานสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ อาจมีการหารือในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือสร้างความร่วมมือกันผลักดันงานด้านการสื่อสารระหว่างภูมิภาคในอนาคต

               สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อวิทยุและสื่อสังคมออนไลน์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.