คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67)

          คณะการสื่อสารมวลชน เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จินดากุล นักจัดการงานทั่วไป หน่วยบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน หลักสูตร และการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67) พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในคณะฯ ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง MCB2310 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชม ​ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ (Photography Studio) ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) และห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Studio)

          ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2705 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.