คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับโรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และเยี่ยมชมสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี บรรยายแนะนำหลักสูตรของคณะ แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน การรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67) และเข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100

ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2703 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับโรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และเยี่ยมชมสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.