คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มช. เพื่อหารือดำเนินโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ นำเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะการสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ รองคณบดี อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ด้วงอิน ผู้ช่วยคณบดี เพื่อหารือการดำเนินการโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) ในปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มช. เพื่อหารือดำเนินโครงการหลักสูตร 2 ปริญญา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.