คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ (SME) แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67) เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติการกองถ่ายทำภาพยนตร์หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะการสื่อสารมวลชน เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SME) โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต. พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน หลักสูตร และการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67) พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในคณะฯ

          นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติการกองถ่ายทำภาพยนตร์ ของหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล โดยมีนายธนกฤต วรรณวนิช เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

          ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2705 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ (SME) แนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67) เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติการกองถ่ายทำภาพยนตร์หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.