คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับนักเรียน รร.เชียงรายวิทยาคม เข้ารับฟังการแนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67)

          ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะการสื่อสารมวลชน เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ LG 4-1 และ LG 4-2 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน หลักสูตร และการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67) พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในคณะฯ นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100) ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) และห้องปฏิบัติการอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ (Broadcast Studio)

          ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 133 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับนักเรียน รร.เชียงรายวิทยาคม เข้ารับฟังการแนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.