คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH
EN

สื่อสารฯ ต้อนรับนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้ารับฟังการแนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67)

          คณะการสื่อสารมวลชน เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 280 คน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรการเรียนการสอนและการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต. พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แนะนำข้อมูลการเรียนการสอน หลักสูตร และการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67) พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในคณะฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้อง MCB2301 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ประสงค์นำนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 5394 2705 ต่อ 156 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 5394 2705 ต่อ 197 (ในวันและเวลาราชการ) และทาง Facebook Page : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm)

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน 🕊
#MassCommCMU

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

สื่อสารฯ ต้อนรับนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้ารับฟังการแนะนำหลักสูตรและการรับเข้าศึกษาต่อคณะฯ (TCAS’67)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.